Переваги безводного аміаку

 • Безводний аміак застосовується як основне добриво під все культури і вноситься не тільки під передпосівну культивацію, а й восени після зяблевої оранки.
 • Після внесення безводного аміаку іон амонію зв’язується з грунтовою вологою, а тому швидко схоплюється грунтом, вимивається і не випаровується.
  Внесення безводного аміаку характеризується більш рівномірним розподілом його в горизонтальному шарі грунту, а також більшою доступністю активної речовини рослинам.
 • Посіви отримують азот в легкодоступній формі протягом практично всього періоду вегетації.
 • Під впливом безводного аміаку в грунті зростає кількість рухомих форм фосфору, калію і мікроелементів, що природно покращує режим харчування рослин і значно підвищує родючість грунту.
 • Засвоюваність рідкого аміаку становить 95-97%, в той час як поверхневе внесення аміачної селітри не дозволяє досягти такого рівня, а в залежності від погодних умов втрати діючої речовини можуть досягати 30%.
 • Специфічне стрічкове внесення безводного аміаку ускладнює зростання і розвиток бур’янів у посівах культурних рослин, а також допомагає в боротьбі з гризунами та іншими шкідниками, включаючи дротяники.
 • Безводний аміак підвищує врожайність і якість культури.
 • Відпадає необхідність в роскісленіі грунту (вапнування)
 • При внесенні в грунт 100 кг. рідкого аміаку – отримуємо 82,4 кг. азоту, що в перерахунку на діючі речовина аміачної селітри становить 250 кг. фізичної ваги.

Техніка для внесення безводного аміаку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Преимущества безводного аммиака

 • Безводный аммиак применяется как основное удобрение под все культуры и вносится не только под предпосевную культивацию, но и осенью после зяблевой вспашки.
 • После внесения  безводного аммиака ион аммония связывается с грунтовой влагой, а потому быстро схватывается почвой, не вымывается и не улетучивается.
 • Внесение безводного аммиака характеризуется более равномерным распределением его в горизонтальном слое грунта, а также большей доступностью активного вещества растениям. Посевы получают азот в легкодоступной форме на протяжении фактически всего периода вегетации.
 • Под влиянием безводного аммиака в почве возрастает количество подвижных форм фосфора, калия и микроэлементов, что естественно улучшает режим питания растений и значительно повышает плодородность почвы.
 • Усвояемость жидкого аммиака составляет 95-97 %, в то время как поверхностное внесение аммиачной селитры не позволяет достичь такого уровня, а в зависимости от погодных условий потери действующего вещества могут достигать 30%.
 • Специфическое ленточное внесение безводного аммиака усложняет рост и развитие сорняков в посевах культурных растений, а также помогает в борьбе с грызунами и другими вредителями, включая проволочника.
 • Безводный  аммиак повышает урожайность и качество культуры.
 • Отпадает необходимость в роскислении почвы (известковании)
 • При внесении в почву 100 кг. жидкого аммиака — получаем 82,4 кг. азота, что в перерасчете на действующие вещество аммиачной селитры составляет 250 кг. физического веса.

Техника для внесения безводного аммиака

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *